Tiedotusohjeet seuroille

Yleistä tiedottamisesta

Tiedottamisen merkitys korostuu kilpailujen tulosten tiedottamisessa. Tiedottaminen tiedotusvälineille edellyttää nopeaa tiedottamistapaa sekä selkeää tekstin kirjoittamista nimitietojen ja tulosnumerotietojen osalta.

Sähköisten tuloslistojen tallennusmuoto ja kirjoittamistapa tulee tehdä sellaiseksi, missä muodossa viestimet (lehdet) ottavat ne parhaiten vastaan. Tässä tiedotusohjeessa annettavien ohjeiden lisäksi, tulee kunkin seuran selvittää oman alueensa paikallislehtien käytäntö.

Tehtävänämme on palvella lehdistöä ja tiedotusvälineitä niin, että he saavat toimituksiinsa kilpailujen tulokset nopeasti ja ohjeiden mukaisesti. Näin toimien saamme parhaiten kilpailujen tulokset näkyviin tiedotusvälineissä. Tulosten näkyminen tiedotusvälineissä siis riippuu usein myös meistä itsestämmekin! 

Radiotoimitusten, TV-toimitusten ja paikallisradioiden toimintaan pätee sama käytäntö kuin lehdistöönkin. Kilpailujen järjestämisen yhteydessä tulee myös etukäteen sopia kuka hoitaa tulosten tiedottamisvastuun.

Muistakaa hoitaa näkyvyys kuntoon!


Ohjeita

LASY:n kilpailukalenterissa on tiedottamista koskevaa asiaa, ohjeita ja osoitteita. Tiedottamisvastuussa olevien henkilöiden oma aktiivisuus ja esiintyminen tiedotusvälineitä kohtaan, ratkaisee usein sen, miten hyvin tulokset ja kirjoitukset julkaistaan. Positiivinen ja ystävällinen asioiden hoito tuottaa parhaimman tuloksen. Etukäteen asioista toimitusten kanssa neuvottelemalla ja sopimalla saadaan myös tiedotusvälinekohtaiset käytännöt parhaiten toimimaan. 

Lehdistö haluaa tulokset lehdistömuodossa, jolloin ne ovat suoraan siirrettävissä lehtien tulospörsseihin.


Ennätykset ja olosuhteet

Tulosurheilun uutisoinnissa on tärkeää ennätykset ja muut tilastolliset tiedot. SE tulokset ja tilastojen kärkitulokset, ennätykset yms. tulee poimia ja mainita tuloslistoissa, kaikki ikäluokat huomioiden.

Alueellisessa ja paikallisessa tiedottamisessa myös piirinennätykset tulee aina huomioida. Kilpailujen olosuhdetekijät, kuten tuuliolosuhteet tulee myös mainita kun kyseessä on ennätyskelpoinen tulos. 

Ennätysten tilastotietoja löytyy kalenteritietojen lisäksi osoitteesta: www.tilastopaja.fi sekä LASYN osalta näiltä sivuilta.


Suomen Urheiluliiton tulospalveluun

Kansallisista kilpailuista (myös maatie- ja maastojuoksuista) sekä yleisen sarjan pm-kisoista tulee lähettää kilpailupäivänä täydelliset tulokset SUL:n tulospalveluun! 

Tulokset lähetetään sähköpostina: mikko.nieminen(at)dlc.fi jos sähköposti ei ole mahdollista niin soittamalla: 019-545 115 

Piirikunnallisista kisoista ja tai sitä pienemmistä kisoista tulee SUL:n tulospalveluun välittää heti kisojen päätyttyä kaikki A-luokan tulokset. Jos kilpailuissa tehdään yleisen sarjan Suomen ennätys tai muu vastaava huipputulos, niin se kannattaa ilmoittaa heti puhelimitse STT:n urheilutoimitukseen ja teksti-tv:lle, sekä TV1:n, MTV3:n ja Nelosen urheilutoimituksiin sekä Radio Suomen urheilutoimitukseen.


Tulokset tilastotietoihin

Tilastojen ajantasaisuus on tärkeää siksi kilpailujen tilastotietojen toimitus nopeasti ja täydellisillä tiedoilla on ensiarvoisen tärkeää! 

Kaikkien piirikunnallisten ja sitä arvokkaampien kilpailujen tulokset toimitetaan sarakemuotoisena ja täydellisillä tiedoilla varustettuna välittömästi kilpailujen jälkeen alla mainituille tilastoijille. Lisäksi muiden kilpailujen (jv-kilpailut, Hippo-kisat, kuntien ja koulujen kisat, työpaikkakisat yms.) viikottain.


LaSY:n tilastoija
Liiton tilastoija
Aulis Tiensuu
Tilastopaja Oy
Pahkakatu 4 as. 4, 15950 Lahti
Juhani Jalava
aulis.tiensuu@pp.inet.fi
juhani@tilastopaja.fi
puh. 040 551 1030 
puh. 050 552 5070


www.tilastopaja.fi

Seurojen tulee huolehtia, että Lahden seudun ulkopuolella tehdyt tulokset toimitetaan LasY:n tilaston pitäjälle. Lisää tilastoasiaa LaSY:n kalenterissa ja Tilastopajan nettisivuilla. 

Kaikkien järjestämienne kisojen tulostiedotusten osalta, muistakaa laittaa tulokset myös seuranne omille nettisivuille.

Tiedottamista koskevaa asiaa sekä osoite- ja puhelinnumerotietoja löytyy koostetusti LaSY:n kilpailukalenterista.