Valmennustoiminta

Tällä hetkellä lajiryhmien urheilijamäärät valmennusryhmissä pieniä, myös Ahkerassa. Tavoite yhdistää piirin seurojen valmennusta siten, että SM-ikäisissä muodostuu hyvät valmennusryhmät ja löydetään ryhmälle huippuvalmentaja(t).

Vuosikello

Kesä-heinäkuu

 • Kartoitetaan urheilijat jotka ovat nousemassa Lasyn seuroista SM-kisaikään
 • Kartoitetaan muiden SM-kisaiässä olevien urheilijoiden tilanteet

Elokuun-syyskuun alku

 • Listataan SM-kisaikäisiä valmentavat  valmentajat
 • Sovitaan valmentajien kesken yhteistoiminnasta
 • Sovitaan valmentajille vastuuryhmät akatemian valmennuspäiviä ajatellen
 • Varmistetaan että jokaisella urheilijalla on valmennuskokonaisuus kunnossa

Syys-lokakuu

 • Valmennusryhmätoiminta alkaa viikkojen 40-44 aikana riippuen lajiryhmästä

Valmennuksen viikkorytmi 

Yhteisvalmennusryhmiä ajatellen on tärkeää, että eri seurojen urheilijat toimivat samankaltaisessa viikkorytmissä jotta sunnuntaisin tapahtuva harjoittelu osuu kaikille sopivasti. 

Harjoituspaikkojen saatavuuden ja viikonloppumenojen kautta yhteiseksi ajankohdaksi on valittu sunnuntai klo 16:00-18:00. 

Esimerkkiviikkorunko

 • Viikko voi olla erilainenkin, mutta viikkorytmin tulee tukea sunnuntain yhteisharjoitusta
 • Kestävyysjuoksijoille on tarjolla Ahkeran kestävyysvalmennusryhmän reenit TO+LA. Lisätietoja: matti.hannikainen@lahdenahkera.fi
 • Heittäjille rakennetaan omia kuvioita
 • Monesti urheilijan viikossa voi olla myös aamutreenejä sekä omatoimisia harjoituksia mm. kestävyyden, lihashuollon, lihaskunnon ja pelailun parissa

MATIKETOPELASU
nopeus-tehoNopeus
+voima
Kestävyys + lihaskuntoLepo + lihashuoltoNopeus/laji
+voima
kestävyys + lihaskuntoLepo + lihashuoltoYhteis 
laji
kestävyys


Kestävyysryhmä
Kestävyysryhmä

Yhteistreenipäivänä lajiryhmän eri seurojen urheilijat kokoontuvat yhteen

Lepopäivänä ulkoilu ja lihashuolto hyviä toimenpiteitä, mutta lepopäivää kunnioittaen. Kaikilta urheilijoilta pitää löytyä lepopäiviä, kevyitä viikkoja ja useita päiviä lihashuoltoa & kevyttä huoltavaa jumppaa.